Laika skala - jūnijs 2007

Aaa? 69? ?

Jā. Mums nebija tāda pati kā Google Search, lai veiktu aprēķinus labāk nekā calc.exe (MS) ...