Pamācības un padomi - Windows reģistra

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Windows Reģistrs ir hierarhiska datu bāze, kurā glabājas konfigurācija settings un opcijas Microsoft Windows darba systems Tas satur settings zema līmeņa darbībai system komponentiem, kā arī platformā darbojošajām lietojumprogrammām. Kodols, ierīču draiveri, pakalpojumi, SAM, lietotāja saskarne un trešo pušu lietojumprogrammas izmanto reģistru. Reģistrs nodrošina arī iespēju piekļūt skaitītājiem profilēšanai system sniegumu.