Apmācības, jaunumi un funkcijas - uzdevumu pārvaldnieks

Procesu un pakalpojumu apraksts Windows. Kļūdu procesu, procesu ar lielu CPU / RAM / HDD resursu patēriņu un procesu, kas ir neaizsargāti vai specifiski vīrusiem, identificēšana.