Kā atiestatīt lietotāja paroli Administrator WordPress, bez piekļuves e-pastam vai datubāzei - Reset WordPress Administrator Password

Ir arī kritiski brīži, kad dažādu iemeslu dēļ mums vairs nav piekļuves e-pasta adresei, kurā reģistrējām savu lietotāju. Administrator WordPress, mēs vairs nezinām datubāzes piekļuves akreditācijas datus un pat neatceramies administrācijas lietotāja paroli. Šajā scenārijā mums ir jāatrod risinājums, kā atiestatīt lietotāja paroli Administrator WordPress. Reset WordPress Administrator Password.

Metotda zemāk, autors atiestatīt lietotāja paroli WordPress nepieciešama piekļuve FTP vai failu pārvaldniekam (izmantojot cPanel), lai izveidotu failu saknes mapē, kurā ir instalēts emuārs vai vietne ar WordPress kurai mēs vēlamies atgūt administratora paroli.

Kā atiestatīt lietotāja paroli Administrator WordPress ja mums nav piekļuves e-pastam vai datubāzei

Reset WordPress Administrator Password

1. Mēs izveidojam uz resursdatora servera WordPress saknes mapē (public_htmlPHP fails (reset_password.phppiemēram), kurā mēs pievienojam tālāk norādīto kodu:

<?php
/*
	This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  	it under the terms of the GNU General Public License as published by
  	the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  	(at your option) any later version.

	This program is distributed in the hope that it will be useful,
  	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  	GNU General Public License for more details.

	You should have received a copy of the GNU General Public License
  	along with this program; if not, write to the Free Software
  	Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
*/

require './wp-blog-header.php';

function meh() {
	global $wpdb;

	if ( isset( $_POST['update'] ) ) {
		$user_login = ( empty( $_POST['e-name'] ) ? '' : sanitize_user( $_POST['e-name'] ) );
		$user_pass = ( empty( $_POST[ 'e-pass' ] ) ? '' : $_POST['e-pass'] );
		$answer = ( empty( $user_login ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>The user name field is empty.</strong></p></div>' : '' );
		$answer .= ( empty( $user_pass ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>The password field is empty.</strong></p></div>' : '' );
		if ( $user_login != $wpdb->get_var( "SELECT user_login FROM $wpdb->users WHERE ID = '1' LIMIT 1" ) ) {
			$answer .="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>That is not the correct administrator username.</strong></p></div>";
		}
		if ( empty( $answer ) ) {
			$wpdb->query( "UPDATE $wpdb->users SET user_pass = MD5('$user_pass'), user_activation_key = '' WHERE user_login = '$user_login'" );
			$plaintext_pass = $user_pass;
			$message = __( 'Someone, hopefully you, has reset the Administrator password for your WordPress blog. Details follow:' ). "\r\n";
			$message .= sprintf( __( 'Username: %s' ), $user_login ) . "\r\n";
			$message .= sprintf( __( 'Password: %s' ), $plaintext_pass ) . "\r\n";
			@wp_mail( get_option( 'admin_email' ), sprintf( __( '[%s] Your WordPress administrator password has been changed!' ), get_option( 'blogname' ) ), $message );
			$answer="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>Your password has been successfully changed</strong></p><p><strong>An e-mail with this information has been dispatched to the WordPress blog administrator</strong></p><p><strong>You should now delete this file off your server. DO NOT LEAVE IT UP FOR SOMEONE ELSE TO FIND!</strong></p></div>";
		}
	}

	return empty( $answer ) ? false : $answer;
}

$answer = meh();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
	<title>WordPress Emergency Password Reset</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo( 'html_type' ); ?>; charset=<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
	<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo( 'wpurl' ); ?>/wp-admin/wp-admin.css?version=<?php bloginfo( 'version' ); ?>" type="text/css" />
</head>
<body>
	<div class="wrap">
		<form method="post" action="">
			<h2>WordPress Emergency Password Reset</h2>
			<p><strong>Your use of this script is at your sole risk. All code is provided "as -is", without any warranty, whether express or implied, of its accuracy, completeness. Further, I shall not be liable for any damages you may sustain by using this script, whether direct, indirect, special, incidental or consequential.</strong></p>
			<p>This script is intended to be used as <strong>a last resort</strong> by WordPress administrators that are unable to access the database.
				Usage of this script requires that you know the Administrator's user name for the WordPress install. (For most installs, that is going to be "admin" without the quotes.)</p>
			<?php
			echo $answer;
			?>
			<p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Update Options" /></p>

			<fieldset class="options">
				<legend>WordPress Administrator</legend>
				<label><?php _e( 'Enter Username:' ) ?><br />
					<input type="text" name="e-name" id="e-name" class="input" value="<?php echo attribute_escape( stripslashes( $_POST['e-name'] ) ); ?>" size="20" tabindex="10" /></label>
				</fieldset>
				<fieldset class="options">
					<legend>Password</legend>
					<label><?php _e( 'Enter New Password:' ) ?><br />
					<input type="text" name="e-pass" id="e-pass" class="input" value="<?php echo attribute_escape( stripslashes( $_POST['e-pass'] ) ); ?>" size="25" tabindex="20" /></label>
				</fieldset>

				<p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Update Options" /></p>
			</form>
		</div>
	</body>
</html>
<?php exit; ?>

2. Atveriet pārlūkprogrammā tīmekļa adresi, kurā atrodas jaunizveidotais fails: https://example.com/reset_password.php un abos laukos mēs iepazīstinām ar lietotāju Administrator un jauno paroli, pēc tam noklikšķiniet uz "Update Options"

Kā atiestatīt lietotāja paroli Administrator WordPress, bez piekļuves e-pastam vai datubāzei.
Reset WordPress Administrator Password

3. Pēc noklikšķināšanas uz paroles atjaunināšanas (Update Options), uz tā lietotāja e-pastu, kura rangs ir administrator kuru esat atiestatījis, tiks nosūtīts ziņojums ar jauno paroli pēc jūsu izvēles.

4. Nekavējoties izdzēsiet failu no servera. To var izmantot jebkurš lietotājs.

Your password has been successfully changed

An e-mail with this information has been dispatched to the WordPress blog administrator

You should now delete this file off your server. DO NOT LEAVE IT UP FOR SOMEONE ELSE TO FIND!

Šī ir vienkāršākā un efektīvākā metode reset WordPress Administrator password, scenārijam, kurā jums nav piekļuves datubāzei vai e-pasta kontam, kurā atgūt paroli.

Aizraujoties ar tehnoloģijām, es rakstu ar prieku StealthSettings.com kopš 2006. Jūs atradīsiet manis rakstītus rakstus par operētājsistēmām Windows, Linux, macOS, bet arī par tādām tīmekļa platformām kā WordPress si WooCommerce

kā uz » Pamācības un IT ziņas » Kā atiestatīt lietotāja paroli Administrator WordPress, bez piekļuves e-pastam vai datubāzei - Reset WordPress Administrator Password

Leave a Comment